Plan dnia

Plan dnia: Plan dnia w Kangurek żłobek Bemowo Warszawa

Plan dnia w Kangurek żłobek Bemowo Warszawa

7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci.
– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,
– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
– czas na realizację własnych pomysłów i fantazji,
– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami,
8:30 – 9:00 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

Śniadanie.

 Plan dnia w Kangurek żłobek Bemowo Warszawa
9:00 – 9:30 Zajęcia realizowane według planu miesięcznego żłobka. Zabawy ukierunkowane przez opiekuna: j. angielski, logopedyczne, plastyczne, artystyczne, muzyczne, kulinarne, Mały Alchemik.
09:30 – 11:00 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w ogrodzie żłobkowym ( w razie niepogody w sali).
11:00 – 12:00 Czynności higieniczno – obsługowe przygotowujące do obiadu.

Obiad- II danie.

Warszawa Plan dnia w Kangurek żłobek Bemowo
12:00 – 14:00 Czynności higieniczno – obsługowe po obiedzie. Przygotowanie do drzemki.

Drzemka (słuchanie spokojnej muzyki, czytanie dzieciom bajek).

14:00 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Zupa.

14:30 – 15:30 Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, lub wyjście na spacer.
15:30 – 16:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

 Plan dnia w Kangurek żłobek Bemowo
16:00 – 17:00 Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, lub wyjście na spacer.

– zabawy wyciszające, zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, kolorowanki, zabawy konstrukcyjne).

Zabawy swobodne: Rozchodzenie się dzieci do domu.