Adaptacja

Adaptacja jest to czas na wspólne zabawy i budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny.

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne odbywają się w godzinach 9-10.30 podczas zajęć adaptacyjnych obecność rodziców/opiekunów jest mile widziana.

Adaptacja
Rate this post